2016

De leerlingen van basisschool Op de 10 Bunder te Wijlre zullen van 11 t/m 22 maart 2016, tijdens de vastenaktie, geld inzamelen. Dit doen ze door klusjes te doen voor mensen uit hun omgeving.

Op vrijdag 11 maart zijn er diverse presentaties in de klassen geweest, tijdens de paasviering op 24 maart, zullen ze de totaal opbrengst overhandigen aan Alexander. Het geld zal worden besteed om schoolpakketjes te kopen voor de 70 kinderen van stichting Prasoro (zie bij projecten). Een zo'n pakketje bevat: 2 uniformhemden, 1 tas, een tiental schriften, pennen, potloden, slijper en gum.
Danki, aan alle leerlingen en leerkrachten van basisschool Op de 10 bunder, voor jullie geweldige inzet!

2018

Stichting Surisamen

Voor dit jaar hebben we als project gekozen voor kinderhuis Leliendaal, het kinderhuis dat aan het eind van dit jaar, maar liefst 100 jaar bestaat (zie bij projecten). Het is de bedoeling dat de kinderen samen met ons proberen “te bouwen” aan het kinderhuis. Van elk bedrag dat ze ontvangen, kunnen ze een gedeelte (bijv. raam, deur) op de kleurplaat inkleuren en zo het huis “opbouwen”.

Op maandag 19 maart werd er voor alle leerlingen per klas een presentatie gegeven en uitleg over de actie. Dezelfde dag gingen heel wat kinderen op pad om dmv klusjes geld bij elkaar te krijgen voor deze actie.

Stichting Surisamen Stichting Surisamen

Op vrijdag 30 maart was Alexander namens de stichting aanwezig bij de Paasviering van de basisschool, om het ingezameld geld in ontvangst te nemen.

Stichting Surisamen Stichting Surisamen Stichting Surisamen

Zoals afgesproken zal er aan het eind van het jaar een terugkoppeling plaatsvinden, om zo te laten zien wat er met het geld gerealiseerd is.

Terug naar acties