2018 Medische spullen operatiekamerafdeling AZP

In 2018 hebben er enkele donaties van medische spullen van de afdeling operatiekamers plaatsgevonden vanuit het Zuyderland MC aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Gezien zijn werk en de werkzaamheden die Alexander in het verleden heeft gedaan binnen de operatiekamers van het AZP is er een nauwe samenwerking tussen de leiding en medewerkers van de operatiekamerafdeling van het AZP en Alexander opgebouwd.

In het Zuyderland MC heeft er een inzameling plaatsgevonden van materialen binnen de operatie kamer afdeling en de centrale sterilisatie afdeling. Denk hierbij aan instrumenten (klemmen, pincetten, scharen enz), apparatuur, maar ook gazen, handschoenen, hechtmaterialen, scopen, drains, prothesen en nog veel meer medische artikelen die niet meer gebruikt worden binnen het Zuyderland MC, maar nog prima bruikbaar zijn voor om operaties te kunnen uitvoeren binnen het AZP.

Het mooie van deze actie is dat hierbij de gehele operatiekamerafdeling van het AZP betrokken is; deze spullen zijn namelijk niet voor een specialisme of voor een operateur bruikbaar, maar zijn zo divers dat er voor elk snijdend specialisme en operateur meerdere bruikbare materialen beschikbaar zijn.

Stichting SoliCare, een stichting binnen het Zuyderland die medische projecten van andere stichting ondersteunt heeft de kosten op zich genomen van het transport. Hierdoor hebben we in 2018, 2 transporten van meer dan 1m3 kunnen versturen.

Alexander tijdens de overdracht van enkele spullen op de operatiekamerafdeling van het AZP in november 2018.

2019

Ook in 2019 hebben we 2 transporten verdeeld over het jaar van bijna 1m3 (6 tal dozen van 160 liter) per transport gevuld met zeer bruikbare materialen aan de operatiekamerafdeling van het AZP kunnen schenken.
Aangezien we niet steeds in Suriname aanwezig zijn wanneer deze transporten per zeevracht aankomen, en de vraag naar deze materialen zo hoog is, haalt een medewerker van de OK van het AZP deze materialen zelf op in de haven.
Ook dit transport is wederom mogelijk gemaakt door stichting SoliCare van het Zuyderland MC.

2020

Inmiddels zijn we weer druk bezig met het verzamelen van diverse materialen op de operatiekamerafdeling van het Zuyderland Medisch Centrum en spreekt deze geweldige actie zich. Deze materialen zijn zeer welkom en zeer bruikbare voor de operatiekamerafdeling van het AZP te Suriname.

Deze materialen zijn zeer welkom en zeer bruikbare voor de operatiekamerafdeling van het AZP te Suriname.

Op zowel locatie Heerlen als Geleen/Sittard zijn de medewerkers dan ook druk bezig met het verzamelen van allerlei materialen. Hopelijk kunnen we weer rekenen op de steun van SoliCare, zodat we ook dit jaar weer een of meerdere transporten kunnen verzenden naar het AZP.

AZP