OS Javaweg is een basisschool gelegen in Lelydorp, waar meer dan 300 kinderen naar school gaan. We ondersteunen deze school o.a. door het schenken van schoolspullen, zoals; schriften, krijt, knutselpapier, potloden en pennen, maar ook speelgoed voor de kinderen van de peuter en kleuter klassen. Daarnaast dragen we zorgen voor herstel werkzaamheden van de speeltoestellen op de speelplaats.

Lelydorp

Lelydorp is de hoofdplaats van het Surinaamse district Wanica. De plaats is gelegen aan de Indira Gandhiweg van Paramaribo naar Zanderij, op circa 18 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. In 2012 bedroeg het aantal inwoners 19.910. Het grootste deel van de bevolking bestaat uit Javanen, gevolgd door Hindoestanen en Creolen.

Aanvankelijk heette het dorp Kofidjompo, naar de vluchtende slaaf Kofi (hetgeen "geboren op vrijdag" betekent) die hier over een kreek zou zijn gesprongen om aan zijn achtervolgers te ontkomen. Toen tijdens het gouverneurschap van Cornelis Lely vanaf 1902 de Lawaspoorweg werd aangelegd, werd het toen zo goed als ontvolkte dorpje een belangrijke halte aan deze spoorweg. Ter ere van de gouverneur werd het omgedoopt in Lelydorp. In de jaren twintig vestigden veel ex-contractarbeiders van Javaanse afkomst zich in de plaats.

Lelydorp is het bestuurlijk centrum van het district Wanica en is de zetel van de districtscommissaris. De plaats vervult een belangrijke functie als foerageringsplaats voor mensen die vanuit de hoofdstad op weg zijn naar het binnenland. Er zijn veel winkels en restaurants. Behalve als plaats van regionaal bestuur, is het ook van belang als verzorgingscentrum voor de omliggende omgeving met poliklinieken en verschillende scholen. Lelydorp heeft een stedenband met de Nederlandse stad Lelystad.

2015

Hier hebben we gesproken met het hoofd van de school, Mevrouw Jane Scheuer. Samen met haar hebben we gekeken naar wat nodig is op deze school om de kinderen een veilige en fijne leeromgeving te kunnen bieden. Daarbij viel ons allereerst de speelplaats van de school al op. Deze was niet veilig genoeg om de kinderen er te laten spelen, denk aan rotte plankjes hout, schilferende speeltoestellen enz. Uit veiligheid redenen was de speelplaats dan ook gesloten. Daarnaast gaf Jane aan dat de kleuterklassen opgeknapt moeten worden. Zelf hebben ze een fundraising georganiseerd, die aan het einde van de week zou plaatsvinden. Het idee hierachter is om samen met de ouders van de kinderen al wat geld op te halen om zo te kleuterschool op te kunnen knappen en daarbij leren de kinderen om kleine spulletjes te kopen en verkopen. Een geweldig initiatief vonden wij!

We hebben met Jane afgesproken dat we er zorg voor zouden dragen dat de kinderen de speelplaats weer kunnen gaan gebruiken en dat als we geld over hadden ook nog iets voor de kleuters wilden doen.

Gedurende ons verblijf hebben we de speeltoestellen geschuurd, voorzien van een nieuwe laag grondverf en tenslotte met vrolijke kleurtjes de laatste laag aangebracht. Ook de houtenplanken van de schommels en wippen werden vernieuwd.

OS Javaweg

OS Javaweg

Aangezien we al meerder jaren in contact zijn met Mevr. Scheuer hebben we besloten om een bijdrage te leveren aan het opknappen van de kleuterklassen. De laatste dag hebben we de school nogmaals bezocht en werden we liefdevol bedankt voor onze inzet.

Tevens ontvingen diverse kinderen een schoolpakketje. Samen met directrice Mw. Jane is er gekeken naar welke kinderen dit het hardst nodig hebben. In zo’n pakket zit een schooltasje, uniformhemden, schriften, pennen, potloden enz. Deze actie zullen we de komende jaren verder gaan uitbreiden dmv de schoolpakketten actie, waarbij donateurs, door het doneren van € 1,- per maand, een kind kunnen voorzien van een schoolpakket en zo naar school kan gaan.

Met het geld dat we hebben achtergelaten zijn leerkrachten en ouders hard aan de slag gegaan om de kleuterklassen op te knappen, enkele weken later ontvingen we foto's van het resultaat.

2016

Van directrice Mw. Jane ontvingen we het bericht dat de kinderen met veel plezier gebruik maken van de speelplaats. Echter treed hierbij het probleem op dat deze midden in de zon “staat” wanneer de kinderen in de middaguren hier willen spelen. Bij ons bezoek hebben we er voor gekozen om schaduw bomen en struiken te planten, wanneer deze gegroeid zijn, zullen deze voldoende schaduw bieden aan de speelplaats.

Ook werd de fietssponsortocht verreden (zie acties), hieraan was een sportdag gekoppeld voor 3 basisscholen, waaronder OS Javaweg. Van de opbrengst van de fietssponsortocht ontvingen de scholen sportpakketten, waarmee ze de kinderen weer het gewenste aanbod aan lichamelijk opvoedings lessen kunnen geven.

Daarnaast heeft het schoolpakketten project verder gevolg gekregen en hebben we maar liefst 30 schoolpakketten kunnen verdelen onder de kinderen.

2017

In het voorjaar hebben we wederom OS Javaweg bezocht, hierbij hebben we gekeken naar de aangroei van de bomen en struiken rondom de speelplaats.

Verder zijn er afspraken gemaakt over het verdelen van schoolpakketten, dit zal in augustus gebeuren door Janice en Valentino. In augustus leveren Janice en Valentino namens de stichting 40 schoolpakketten af.

Later in het jaar hebben Rebekka en Alexander nogmaals OS Javaweg bezocht, duidelijk was te zien dat de schaduwbomen en planten een groei hebben gemaakt. De kinderen hebben bedankjes gemaakt voor de donateurs in Nederland, deze hebben we meegenomen en hebben de donateurs ontvangen rond de Kerstdagen.

2018

In augustus hebben we aan Mw. Jane laten weten dat we dit jaar 55 schoolpakketten zullen schenken aan de kinderen bij aanvang van het nieuwe schooljaar in oktober.

Tijdens het bezoek van Yildiz, Rosita, Rebekka en Alexander aan de OS Javaweg in november van 2018, werden we direct geconfronteerd dat meer dan de helft van de toiletten voor de kinderen van de OS Javaweg buiten gebruik waren. Door het vervangen van de stortbakken hebben we dit probleem kunnen oplossen.

Tijdens dit bezoek werden er ook afspraken gemaakt voor een volgend bezoek in dezelfde week. Tijdens dit bezoek heeft Yildiz aan diverse klassen een spreekbeurt gegeven over haar grote passie paarden. De kinderen hebben een geweldige middag gehad en waren zeer enthousiast over de les van Yildiz.

In de tussentijd gingen Rosita, Rebekka en Alexander samen met leerkrachten en kinderen aan de slag met het maken van Kersthangers.

Later sloot Yildiz hier ook nog bij aan.

Het resultaat was prachtig!!!!
Meer dan 300 Kersthangers hebben we meegenomen naar Nederland en daarbij verschillende acties verkocht. De opbrengst van deze actie zal gebruikt worden bij een volgend project van de OS Javaweg.

2019

In juli van dit jaar hebben 50 kinderen van de OS Javaweg een schoolpakketje ontvangen. Er is voor gekozen om de kinderen deze schoolpakketjes aan het eind van het schooljaar te overhandigen, zodat ze zeker zijn (en school ook) dat ze over de benodigde spulletjes op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar beschikken.

Deze zijn mogelijk gemaakt door de donateurs van de schoolpakketjes actie. Deze donateurs, schenken elke maand 1 euro aan de stichting. Van de 12 euro in totaal wordt er voor een kind een schoolpakketje gekocht. Dit bestaat onder andere uit een tasje, uniformhemd, diverse schriften, pennen, potloden enz. enz.

Janice en Valentino hebben deze pakketjes samengesteld en aan de kinderen van OS Javaweg over gedragen.

Eind december hebben alle donateurs een bedank / nieuwjaarskaartje ontvangen met een persoonlijke boodschap van hun “donateur-kindje”.

2020

In het voorjaar zullen Rebekka en Alexander een bezoek brengen aan de kinderen en leerkrachten van OS Javaweg. Hierbij zal naar de hulpvraag gekeken worden die er op dat moment ligt. Aan het eind van het schooljaar zullen in elk geval weer 50 kinderen een schoolpakketje ontvangen. De tasjes waarin de kinderen al hun spulletjes zullen ontvangen, zijn reeds klaar en via zeevracht op weg naar Suriname.