Geboren op 9 december 1999

Is de oudere zus van Ardhandjelie (zie projecten) en verblijft eveneens in weeshuis Maria Hoeve (zie projecten) te Lelydorp. Arshana hebben we leren kennen tijdens een talentjacht in 2013 (georganiseerd door Angelique van Schendel). In de voorrondes maakten we kennis met haar. Ze zocht contact met ons, vertelde veel en vroeg op een positieve manier de aandacht. In het verloop van die week, leerden we haar steeds beter kennen en kwamen we er achter dat zij in een weeshuis woont. Arshana schopte het zelfs tot in de finale, in haar mooiste kleren beklom ze het podium om het liedje “Uit elkaar” van Yes-R te zingen.

Uiteindelijk eindigde ze op de vierde plaats, net naast het podium, terwijl het voor haar eigenlijk al een hele grote overwinning was, dat ze daar stond. Teleurgesteld rende ze van het schoolplein. Gezien de band die we hadden opgebouwd met haar, was er maar een optie, haar achterna te gaan. Alexander haalde haar in toen ze was aangekomen aan de poort van het weeshuis. En zo kwam hij in contact met mevr. Nesta (eigenares van weeshuis Maria Hoeve). Zij vertelde aan Alexander het hele verhaal van Arshana (en Ardhandjelie, haar jongere zusje), een verhaal dat diepe sporen heeft nagelaten; de moeder van Arshana en Ardhandjelie heeft meerdere malen geprobeerd haar dochtertjes d.m.v. vergiftiging, om het leven te brengen.

Als ik (Alexander) terug denk aan het optreden van Arshana op die bewuste dag, goed naar de tekst (“Uit Elkaar“ van Yes-R) luister en haar verhaal er naast leg, dan begrijp ik dat Arshana een boodschap had achtergelaten.

Een ding was me toen duidelijk we moeten Arshana, Ardhandjelie en ook de andere kinderen in het weeshuis Maria Hoeve gaan helpen. Toen Arshana met nog tranen in haar ogen mevr. Nesta iets kwam vragen, heb ik haar beloofd dat we haar jaarlijks zullen bezoeken en dat we haar gaan steunen zo lang ze naar school gaat.

2014

Arshana zit in klas 6 (groep 8) van de basisschool, echter ze heeft veel moeite met Wiskunde. De stichting zorgt ervoor dat Arshana de nodige bijlessen volgt in dit vak. Begin augustus ontvangen we het mooie bericht dat Arshana klas 6 met voldoende heeft afgesloten. Arshana bezoekt sinds oktober 2014 de MULO.

2015

In 2015 hebben we Kindertehuis Maria Hoeve en uiteraard Arshana bezocht. Samen met mevr. Nesta en dhr. John hebben we gekeken op welke wijze we haar verder kunnen ondersteunen. Op de Mulo heeft Arshana het moeilijk met enkele vakken, er wordt voor gekozen om Arshana te ondersteunen door het verzorgen en bekostigen van diverse schoolvakken..

2016

In januari 2016 hebben we wederom Arshana bezocht in Kindertehuis Maria Hoeve. Met mevr. Nesta en dhr. John gesproken over haar vooruitgang; sommige schoolvakken blijven moeilijk voor Arshana. Er wordt voor gekozen om de bijscholing die Arshana krijgt, te blijven voortzetten. Met mevr. Nesta en dhr. John is afgesproken, indien er zich een hulpvraag in de toekomst voor doet met betrekking tot Arshana, ze dit door middel van het projectaanvraag-formulier zullen doen bij het bestuur van de stichting.

2017

Er is geen hulpvraag mbt Arshana ontvangen.

2018

Begin augustus ontvangen we van Mevr. Nesta het bericht dat Arshana haar Mulo diploma heeft behaald. Er is geen hulpvraag ontvangen in 2018 voor Arshana.

2019

 Er is geen hulpvraag ontvangen in 2019 voor Arshana.