2016

Eugenio Pacellischool der Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs te Lelydorp biedt onderwijs op GLO niveau aan ruim 350 leerlingen. We ontvingen van de directeur het verzoek voor “klokstempels”waarmee de kinderen in de lagere klassen leren klok lezen.

In november hebben we de school bezocht en enkele klokstempels overhandigd. Verder is onze werkwijze met de directeur besproken en hem gewezen op het projectaanvraagformulier.

2017

Geen verzoek ontvangen.

2018

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2018 voor de Eugenio Pacellischool.

2019

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2019 voor de Eugenio Pacellischool.