Kinderhuis Leliendaal biedt een warm thuis aan kinderen met een minder florissante achtergrond. Leliendaal in het district Commewijne is een kinderhuis van de Evangelische Broedergemeente, al sinds 1918.

In 1918 had zendeling Beike kinderen uit Javaanse emigranten opgevangen omdat zij geen ouders meer hadden. Het was namelijk zo dat er een Spaanse griep heerste in Suriname en dat veie Javaanse emigranten de dupe van waren geworden. Velen hadden het niet overleefd en waren de kinderen dan alleen achtergebleven zonder iemand die voor hen moest zorgen.

Zo is Kinderhuìs Leliendaal begonnen met een paar Javaanse kinderen die geen ouders meer hadden. Maanden, jaren gaan voorbij, het lijkt dat Bieke geen kinderen meer kon opvangen, want vele komen en komen, maar er was geen plaats meer. Gelukkig was er hulp, C.Kersten was jarig geweest en had dan een donatie gegeven aan Kinderhuìs Leliendaal en daarmee konden ze een huis bouwen.

Wat is het prettig dat mensen anderen die in nood zijn kunnen helpen.
Het huis staat er wel niet meer, maar er zijn nu vier (4) gebouwen geplaatst, een voor de meisjes, een voor de jongens, keuken en wasruimte (1 gebouw in twee gedeelte) en onder de directie woning een bibliotheek. De doelstelling van het Kinderhuis is in de loop der jaren enigszins aangepast. Thans worden voornamelijk kinderen uit zwak sociaal economisch milieu opgevangen die thuis geen adequate opvang en verzorging krijgen. Dagelijks wordt onder liefdevolle begeleiding aandacht besteed aan opleiding en vorming aan de kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien om later als waardige burgers in de maatschappij en samenleving te kunnen functioneren. ln het Kinderhuis blijven er kinderen van kleuteraf tot ze de 4e kunnen afmaken, dus het is moeilijk om een leeftijdsgrens te bepalen, want sommige kinderen komen pas in de leeftijd van 12 jaar en is nog nooit naar school geweest, en zo een kind moet je ook een kans geven en als kinderhuis hebben we dat altijd geprobeerd en het levert vaak een goed resultaat op.

Kinderen die nu in het kinderhuis wonen, komen van verschillende etnische groepen, terwijl het in het begin speciaal voor Javaanse kinderen bestemd was. Het kinderhuis kijkt ook niet naar geloof, ondanks het Kinderhuis zelf van Evangelische Broedergemeente in Suriname is.

Om het kinderhuis te draaien is het niet zo makkelijk, je moet de liefde ervoor hebben, behalve dat heeft het kinderhuis ook ondersteuning van anderen nodig, zowel moreel, materieel en financieel. Ondersteuning van bedrijven, stichtingen en mensen is altijd nodig.

Wonen in een kinderhuis – geen kind doet het van harte. Het moet, omdat het thuis niet gaat: door verwaarlozing, verslaving van ouders of seksueel misbruik. Het kinderhuis biedt kansen die kinderen thuis ontberen.72 kinderen van 4-17 jaar groeien er nu veilig samen op. Ze gaan in de buurt naar school en helpen na schooltijd vanzelfsprekend mee in het huishouden en in de groentetuin. Ook is er tijd voor sport en spel. Door zelf wat groente te kweken en klein onderhoud te plegen probeert men de kosten te drukken. Omdat de problematiek van de kinderen steeds zwaarder wordt, is bijscholing van het personeel nodig.

De reden dat we dit kinderhuis als project willen ondersteunen is dat er met weinig middelen een huis wordt geboden aan 72 veelal weeskinderen.

2016

In het najaar van 2016 bezochten Rebekka en Alexander voor de eerste keer kinderhuis Leliendaal, sinds dien is er veelvuldig contact. Bij het eerste bezoek werden er diverse spullen zoals kleding, spelletjes, puzzels en boeken afgegeven. Verder kregen we een rondleiding door de verschillende gebouwen en over het terrein. Ook werd er samen besproken op welke manier we het kinderhuis in de toekomst zouden kunnen steunen. En is er besloten om kinderhuis Leliendaal als project toe te voegen binnen de stichting.

2017

Op 3 mei 2017 organiseerde de stichting een sportmiddag voor de kinderen van Kinderhuis Leliendaal. Op het einde was er lekkers voor iedereen. Tevens werden er 3 zakken rijst geschonken. De eerste 3 van 36, het komende jaar zal het kindertehuis elke maand 3 zakken rijst ontvangen. Dit werd mogelijk gemaakt door een donatie van Stichting Kringloop Ermelo. En op de dag zelf door de hulp van Sue-ann, Shaief, Ivan en Jurre.

Op 17 november 2017 brachten we wederom een bezoek aan kinderhuis Leliendaal. Het was goed om te horen dat de sponsoring van de 75 kilo rijst per maand goed verloopt, men is hier zeer dankbaar voor.

Daarnaast hebben we gekeken naar de behoefte die er nog verder is; zo heeft de keuken en een van de slaapkamers bij de jongens een opknapbeurt nodig. Zeker deze laatste, de vloerplanken zijn zeer slecht en zijn zeker aan vervanging toe. We zullen de mogelijkheden binnen het bestuur bekijken.

2018

In november zullen we kinderhuis Leliendaal wederom gaan bezoeken, er hebben al diverse acties plaatsgevonden. We zullen dan herstel werkzaamheden aan de gebouwen gaan uitvoeren en het 100 jarig bestaan gezamenlijk vieren.