Nesta Trimoredjo woont samen met haar man John in Lelydorp in Suriname en is een actief christen in haar kerkelijke gemeente. Zij werd geconfronteerd met de armoede in haar land en besloot dat zij hier iets mee wilde doen.

Tot 2006 vingen John en Nesta kinderen op die afgestaan zijn door hun moeder en vormden zo een tijdelijk opvanghuis voor deze kinderen. Zij bleven bij haar wonen totdat er geschikte ouders gevonden waren voor het kind, om vervolgens geadopteerd te worden.

Nesta en John hadden het verlangen om een kindertehuis te beginnen en sinds 2006 is dit kindertehuis ook actief onder de naam Maria Hoeve. De kinderen die zij aangeboden krijgen, zijn kinderen die (nog) niet afgestaan zijn, maar ook niet meer thuis kunnen wonen vanwege ernstige problemen door, o.a. verwaarlozing.

Het aantal adopties vanuit Suriname is de laatste jaren enorm gedaald. Voor adoptie verwijzen wij u graag door naar Stichting Meiling (www.meiling.nl).

hadden John en Nesta het verlangen om een opvanghuis voor tienermoeders en hun kindje(s) te beginnen. Zij wilden deze moeders begeleiden om te voorkomen dat zij genoodzaakt zijn hun kindje(s) af te staan. Deze moeders konden dan naar school gaan en hun opleiding afmaken. In 2008 zijn er twee opvanghuizen gerealiseerd bij Nesta, waaraan “Kind in Suriname” ook haar bijdrage heeft geleverd. Daarnaast heeft een stichting tijdens de werkreis van april 2008 geholpen om deze huizen bewoonbaar te maken.

Doordat het kindertehuis een groei heeft doorgemaakt (meer kinderen), ziet Nesta momenteel geen mogelijkheden meer om de opvang voor tienermoeders voort te zetten. Zij betreurt dit, maar de situatie dwong haar een keuze te maken. Het huis wordt nu gebruikt om stagiaires en vrijwilligers te laten huisvesten. Dit vormt voor Maria Hoeve een extra bron van inkomsten wat voor het kindertehuis weer ten goede komt. Doordat er meer kinderen wonen bij Maria Hoeve heeft Nesta ook meer kosten.

Nesta wordt dagelijks geassisteerd door haar dochter Nancy.
Adres Maria Hoeve: Hermandadweg 10-12, Lelydorp
Als stichting Surisamen bieden wij hulp d.m.v. het verzamelen van zomerse kinderkleding en schoeisel en een bijdrage te leveren bij het renoveren van oa de slaapzalen van de kinderen.

Kinderopvang

Het aantal instituten, dat zich in Suriname toelegt op de opvang en verzorging van kinderen is niet makkelijk vast te stellen; er is geen registratieplicht en aangezien de subsidies weinig voorstellen meldt men zich niet bij de overheid. Naast kinderhuizen, internaten en instellingen voor gehandicapten, de dagelijkse kinderopvang (crèches) groeiende is.

De kindertehuizen hebben nagenoeg dezelfde doelstelling: het opvangen van verwaarloosde kinderen (schatting: 2000). Sommige zijn begonnen als weeshuizen, maar nemen ook andere kinderen op. Enkele huizen hebben zich gericht op een speciale doelgroep (HIV kinderen, indianen, o.a.) of werkwijze (via pleegouders); sommige vangen kinderen met een handicap op, alhoewel vakkennis ontbreekt. Over het algemeen bestaat de doelgroep uit schoolgaande kinderen. Op een enkel huis na worden de kinderhuizen beheerd door religieuze organisaties en particulieren. Het is jammer, dat af en toe voorkomende excessen breed worden uitgemeten. Het gros van de kindertehuizen functioneert goed, maar Suriname kent nu eenmaal een harde hand van opvoeden. En als bij overvolle groepen, goedwillende verzorgers kinderen met gedragsproblemen tegenover zich hebben, wil schreeuwen en straffen nog wel eens helpen.

De meeste van de 15 internaten bieden plaats voor ongeveer 1000 jongeren die vervolgonderwijs willen volgen, maar geen verblijfsmogelijkheden in de stad (Paramaribo) hebben. In Nederland denk je bij een internaat aan een school met kost en inwoning. In Suriname is een internaat een opvang voor jongeren uit het binnenland, die middelbaar en hoger onderwijs volgen. Met het opzetten van technisch onderwijs met internaat in het binnenland (Brownsweg; Drietabbetje) probeert de overheid een opleiding dichter bij de jongeren te brengen, zodat ze in het weekend naar huis kunnen varen.

Naast voornoemde huizen zijn er een achttal gespecialiseerde tehuizen, die zich op gehandicapte kinderen richt. Samen kunnen zij zo 'n 300 kinderen opvangen. Brede steun is voor hen is onontbeerlijk.

Voor bijna alle kindertehuizen, internaten en instellingen in Suriname geldt een tekort aan financiële middelen (waardoor o.a. slechte behuizing) en geschoold personeel. Die honderden stagiaires per jaar uit Nederland en België lossen dit probleem niet op, maar zijn wel van harte welkom.

2015

Ook hebben we nog een bezoek gebracht aan het kinderhuis Maria Hoeve. We hebben daar een tijdje met Nesta en John gesproken, de geweldige verzorgers van alle kinderen (momenteel 34 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 17 jaar). De leden van de stichting hebben de kinderen in het kindertehuis Maria Hoeve een onvergetelijke dag bezorgd door samen met de kinderen dromenvangers te maken. Elk kind daar heeft zijn eigen verhaal. Het idee was om slapeloze nachten te kunnen verzachten door een dromenvanger te maken, de mooie dromen te bewaren en de boze dromen en gedachten weg te jagen. De kinderen hebben er van genoten, prachtige dromenvangers gemaakt. Fantastisch om zo een blije onbezorgde gezichtjes te zien! May all your dreams come true…

2016

In januari 2016 hebben we het kinderhuis wederom bezocht. Altijd gezellig om er te zijn en alle vrolijke kinderen te zien. In deze periode is de buitenmuur en het buitenhek voorzien van een nieuwe verflaag, ook van de eetzaal/activiteiten ruimte werden de muren geverfd. Met mevr. Nesta en dhr. John is afgesproken, indien er zich hulpvragen in de toekomst voor doen, ze dit door middel van het projectaanvraag-formulier zullen doen bij het bestuur van de stichting.

2017

Er is dit jaar geen hulpvraag binnen gekomen voor kinderhuis Maria Hoeve.

2018

In augustus heeft Mevr. Nesta contact gehad met de stichting om het goede nieuws over te brengen dat Arshana geslaagd is voor haar MULO diploma. Daarbij is nogmaals aangegeven dat er projecten kunnen worden aangevraagd via het projectaanvraag-formulier. Wellicht zal er bezoek eind van dit jaar volgen aan kinderhuis Maria Hoeve.

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2018 voor kinderhuis Maria Hoeve.

2019

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2019 voor kinderhuis Maria Hoeve.