De vader van het gezin Satiyo had als bron van inkomsten houtskool maken. Hij wilde extra inkomsten werven aangezien zijn beide zonen besneden zouden worden. Echter tijdens het kappen van een boom is het noodlot toegeslagen en is hij komen te overlijden ten gevolgen van een val uit een boom. Het gevolg hiervan is dat het gezin geld te kort komt om de kinderen naar school te laten gaan. De stichting steunt het gezin Satiyo door het schenken van 2 bonnen van elk 50 euro, deze bonnen kunnen ze bij de plaatselijke boekhandel inleveren en hiermee schriften, pennen e.d. kopen.

2015

In 2015 hebben Ryan en Berto uithanden van het bestuur van de stichting deze schoolbonnen ontvangen.

Er is afgesproken dat als er een hulpvraag voor Ryan en Berto er in de toekomst is, ze dit door middel van het projectaanvraag-formulier zullen doen bij het bestuur van de stichting.

2016 en 2017

Er is geen hulpvraag voor Ryan en Berto bij de stichting binnen gekomen.

2018

Er is geen hulpvraag ontvangen in 2018 voor Ryan en Berto.

2019

Er is geen hulpvraag ontvangen in 2019 voor Ryan en Berto.